Category: General News Logo
Posted Mar 26, 2018 09:19 (GMT +7)


หากคุณเคยซื้อหรือได้หลักทรัพย์บางตัวของ Petrobras มาก่อนหน้านี้ คุณอาจจะได้รับการชำระเงินด้วยเงินสดจากการดำเนินการระงับคดีแบบการฟ้องร้องกลุ่ม

นิวยอร์ก--(BUSINESS WIRE)--26 มีนาคม 2018

คำแถลงการณ์ต่อไปนี้ได้รับการเผยแพร่โดย Pomerantz LLP เกี่ยวกับการดำเนินการระงับคดีหลักทรัพย์ของบริษัท Petrobras

คำประกาศทางกฎหมายที่สำคัญจากศาลแขวงสหรัฐนิวยอร์กตอนใต้

เหล่าผู้ร่วมลงทุนได้ยื่นฟ้องกลุ่มร่วมกันเพื่อระงับคดีสองคดีร่วมต่อบริษัท Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras") และบางบริษัทย่อยในเครือ รวมไปถึงผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก กรรมการและเจ้าหน้าที่อดีตและปัจจุบัน การฟ้องร้องดำเนินการระงับคดียังรวมถึงหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ออกโดย Petrobras  ทั้งนี้ Petrobas ผู้เป็นจำเลย และ PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC Brazil") ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดกฎหมายทุกข้อ และศาลแขวงยังไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดหรือถูก

หากคุณได้ขอการยกเว้นตามการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับกาฟ้องร้องดำเนินการระงับคดีกลุ่มที่ส่งทางไปรษณีย์ก่อนหน้านี้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2016 คุณจะยังถูกรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ และคุณต้องขอยกเว้นอีกครั้งหากคุณไม่ต้องการรวมอยู่ในหารฟ้องร้องการดำเนินการระงับคดีกลุ่มในครั้งนี้

คุณถูกรวมอยู่ในการฟ้องร้องดำเนินการระงับคดีกลุ่มนี้หรือไม่? คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.PetrobrasSecuritiesLitigation.comเพื่อดูว่าคุณรวมอยู่ในคดีฟ้องร้องนี้หรือไม่ กลุ่มบุคคลที่รวมอยู่ในการฟ้องร้องดำเนินการระงับคดีกลุ่มนี้รวมถึง

(ก) ผู้ที่ในระหว่างช่วงเวลาระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2010 ถึง 28 กรกฎาคม 2015 ("Class Period") ได้ซื้อหรือได้รับ มาซึ่งหลักทรัพย์ของ Petrobras รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออกโดย PifCo และ/หรือโดย PGF ในตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือตามธุรกรรมอื่นที่เข้าข่าย(Covered Transactions) และ/หรือ

(ข) ผู้ที่ซื้อหรือได้รับมาซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดย Petrobras, PifCo และ / หรือ PGF ตามธุรกรรมที่เข้าข่าย (Covered Transactions) โดยตรงและ/หรือที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังวันที่ 13 พ.ค. 2013 ตามการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือวันที่ 10 มีนาคม  2014 ตามการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่ Petrobras จะจัดทำงบกำไรทั่วไปให้กับผู้ถือครองหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ (คือวันที่ 11 สิงหาคม 2014 ในกรณีที่เสนอขายหุ้นภาครัฐวันที่ 13 พฤษภาคม 2013 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2015 ในกรณีที่เสนอขายหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2014

เพื่อประโยชน์ของคดีนี้, “Covered Transaction”หรือ "ธุรกรรมที่เข้าข่าย" หมายถึงธุรกรรมใด ๆ ที่ตรงกับเกณฑ์ใด ๆ ต่อไปนี้:

(1) ธุรกรรมใด ๆ กับหลักทรัพย์ Petrobrasที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ("NYSE");

(2) การทำธุรกรรมใด ๆ กับหลักทรัพย์ของ Petrobras ที่หักล้างหรือชำระบัญชีผ่านระบบรับจองของบริษัท Depository Trust Company หรือ

(3) การทำธุรกรรมใด ๆ กับหลักทรัพย์ของ Petrobrasซึ่งใช้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการบังคับใช้ตามคำตัดสินของศาลฎีกาใน Morrison v. National Australia Bank, 561 U.S. 247 (2010)

คำจำกัดความเต็มรูปแบบของการฟ้องร้องกลุ่มเพื่อดำเนินการระงับคดี รวมถึงรายชื่อทั้งหมดของหลักทรัพย์ของ Petrobras ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (1), (2) และ (3) สามารถดูได้ที่: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

การดำเนินการระงับคดีครั้งนี้จะมีอะไรให้บ้าง? Petrobras และ PwC Brazil ซึ่งเป็นจำเลย ได้ตกลงที่จะดำเนินการระงับคดีมูลค่ารวมกัน 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (3,000,000,000 เหรียญสหรัฐ) การระงับคดีอาจจัดหาการชำระเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์ตัวใดมา จำนวนหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์ที่คุณซื้อไว้หรือได้รับมา และเวลาที่คุณซื้อหรือได้หลักทรัพย์มา

คุณจะได้รับการชำระเงินได้อย่างไร? คุณต้องส่งหลักฐานการอ้างสิทธิ์เพื่อรับการชำระเงินประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2018 สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์และยื่นคำร้องขอออนไลน์หรือดาวน์โหลดเอกสารและส่งทางไปรษณีย์

ตัวเลือกอื่น ของคุณคืออะไร? หากคุณไม่ต้องการผูกมัดตามกฎหมายในข้อตกลงนี้คุณต้องขอยกเว้นตนเองโดยการส่งแบบฟอร์มขอยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 27 เมษายน 2018 หากคุณไม่ได้ยกเว้นตัวคุณเอง ถือว่าคุณได้ปล่อยการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อ Petrobras, จำเลย ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ PwC Brazil และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คุณสามารถคัดค้านการขอระงับคดีนี้โดยส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2018คุณไม่สามารถยกเว้นตัวเองออกจากดำเนินการระงับคดีและคัดค้านการดำเนินการระงับคดีในเวลาเดียวกันได้ ประกาศที่มีอยู่ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้จะอธิบายถึงวิธียกเว้นตัวเองและการคัดค้าน ศาลจะจัดการประชุมพิจารณาหาข้อยุติในวันที่ 4 มิถุนายน 2018 เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติว่าจะดำเนินการระงับคดีและขอค่าทนายความเป็นจำนวนสูงสุ 9.5% ของจำนวนเงินจากทุนระงับคดีรวมทั้งหมดเท่ากับ 285,000,000.00 เหรียญสหรัฐและเงินไม่เกิน 400,000 ดอลลาร์ ให้กับผู้แทนการฟ้องร้องกลุ่มได้หรือไม่ คุณอาจปรากฏตัวในสถานที่ดำเนินการระงับคดีด้วยตัวคุณเอง หรือผ่านทนายความที่คุณแต่งตั้ง แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงเรื่องการบรรเทา การมีสิทธิ์ และการอ้าสิทธิ์ให้โทรไปที่หมายเลขหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่าง

1-855-907-3218
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com

ติดต่อ:

Pomerantz LLP
Jeremy A. Lieberman, Esq., 212-661-1100

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.