Category: General News Logo
Posted Mar 18, 2018 18:19 (GMT +7)


Ethoca's Integrated Solution Suite มีจุดมุ่งหมายในการกำจัดการเรียกคืนเงินคืน 90% ผ่านการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

Ethoca :ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับโซลูชันเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกัน (collaboration-based technology) ซึ่งช่วยให้ผู้ออกบัตรและผู้ค้าปลีกออนไลน์สามารถเพิ่มการยอมรับบัตรและหยุดการฉ้อโกงและข้อพิพาททางอีคอมเมิร์ซได้ประกาศเปิดตัวโซลูชัน (Integrated Solution Suite) รุ่นใหม่ เมื่อพิจารณาจากสเกลขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมแล้ว ชุดผลิตภัณฑ์ของ Ethoca ได้แก่ Ethoca Eliminator, Ethoca Alerts และ Enhanced Representments สามารถลดการปฏิเสธการชำระเงิน(chargeback)ได้ถึง 90% จากการฉ้อโกงของแท้ การทุจริตที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการครบถ้วนแล้ว(friendly fraud) และการอ้างเท็จ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนการยอมรับบัตรเพิ่มขึ้นทั่วทั้งระบบนิเวศน์

ระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่าง ๆ ที่เพิ่มความฝืดในกระบวนการซื้อและสร้างประสบการณ์เชิงลบให้กับลูกค้า การทุจริตที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการครบถ้วนแล้ว หรือfriendly fraud (ไม่ว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่) และข้อเรียกร้องเท็จซึ่งมีรวมกันถึง 90% ของปริมาณการฉ้อโกงทั้งหมดในภาคต่าง ๆ โดยภาคสินค้าดิจิทัล ผู้ออกบัตร ผู้ค้าและลูกค้าทั้งหมดต้องเผชิญกับข้อพิพาทที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการยอมรับบัตร การประมาณการทางอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าการปฏิเสธที่ผิดพลาดเมื่อลูกค้ารายใหญ่ ๆ ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีความเสี่ยงจากการฉ้อโกงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง:ทุก ๆ ในการฉ้อโกงที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นการฉ้อโกงจริง1 เหรียญสหรัฐ จะมีการทำธุรกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายมูลค่า 13 เหรียญสหรัฐถูกปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้อง ลูกค้าที่ประสบกับการปฏิเสธแบบนี้จะเลือกทิ้งไม่ซื้อของที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่น่าเชื่อถือได้เหล่านั้น ใช้บัตรอื่นซื้อแทน หรือใน 39% ของกรณีเช่นนี้ลูกค้าอาจยกเลิกการซื้อทั้งหมด

ชุดโซลูชันใหม่ของ Ethoca มีขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาด้านนี้ของอีคอมเมิร์ซและปัญหาจากประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการป้องกัน 3 ขั้น ขั้นแรกของการป้องกันคือ Ethoca Eliminator ซึ่งเป็นโซลูชันใหม่ที่ช่วยให้ผู้ออกบัตรสามารถเข้าถึงข่าวกรองด้านการค้าที่ลึก (รายละเอียดรถเข็น ที่อยู่ IP รายละเอียดบัญชี ฯลฯ ) ในช่วงแรกที่ผู้ถือบัตรคลิกทำธุรกรรมในแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือของตนหรือโทรศัพท์ไปที่ธนาคารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรม กระบวนการแบบใหม่นี้ช่วยให้ผู้ถือบัตรสามารถรับรู้ธุรกรรมของตนเองได้ดีขึ้นโดยไม่คำนึงว่าเจตนาที่จะโต้แย้งเป็นเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่

ด้วยการปฏิเสธที่เกิดขึ้นแทบทันที ผู้ถือบัตรสามารถหลีกเลี่ยงการถูกยกเลิกบัตร เมื่อมีการรายงานว่าการทำธุรกรรมที่สุจริต กลายเป็นธุรกรรมที่มีเจตนาเป็นการฉ้อโกง ร้านค้าได้รับประโยชน์โดยการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการชำระเงินกลับ (chargeback) และสามารถรักษารายได้จากการทำธุรกรรม ในขณะที่ธนาคารผู้ออกบัตรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่สะดุดให้แก่ผู้ถือบัตรและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในการประมวลผล ทั้งนี้ในโครงการนำร่องกับผู้จัดจำหน่ายบัตรห้าอันดับแรกในสหรัฐอเมริกาและผู้ขายสินค้าดิจิทัลรายใหญ่ Eliminator ประสบความสำเร็จในการหักล้าง 38% ของข้อพิพาทที่อาจส่งผลให้เกิดการปฏิเสธการชำระเงินที่เป็นอันตราย ผู้ออกบัตรกว่า 15 รายทั่วโลกและแบรนด์สินค้าดิจิทัลชั้นนำของโลกหลายรายได้มุ่งมั่นที่จะใช้ Eliminator ตลอดปี 2018

ขั้นที่สองของการป้องกันในชุดของ Ethoca คือ Ethoca Alerts  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องของบริษัท ที่นำมาใช้ในปี 2010 ซึ่งหากในระหว่างขั้นตอน Eliminator ผู้ถือบัตรยังคงยืนยันในการโต้แย้งการทำธุรกรรม ผู้ออกบัตรที่เข้าร่วมเครือข่าย Ethoca จะให้การยืนยันการทำธุรกรรมปลอมหรือการโต้แย้งกับ Ethoca ซึ่ง Ethoca ทำให้การกระทำแบบนี้สามารถดำเนินการได้โยมีมากกว่า 5,400 ร้านค้าที่เข้าร่วมเครือข่าย Ethoca ผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นโอกาสที่จะหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการและขอคืนเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการไปถึงขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน (chargeback) ผู้ออกบัตรที่ใช้บริการจะได้รับประโยชน์โดยการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคืนสินค้าและการกู้คืนความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตซึ่งรวมถึงธุรกรรม 3D Secure และการยกเลิกธุรกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและถูกกว่าที่เคย

ขั้นที่สามของการป้องกันคือ Enhanced Representments ผู้ค้าที่มีหลักฐานที่น่าสนใจเพียงพอที่จะพิสูจน์กรณีการฉ้อโกงแบบ friendly fraud หรือท้าทายข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอื่น ๆ มักมุ่งเน้นไปที่การกู้คืนรายได้ที่พวกเขาอาจสูญเสียผ่านขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน Enhanced Representments เป็นโซลูชันอัตโนมัติที่มุ่งเน้นการโต้แย้งเรื่องการปฏิเสธการชำระเงินโดยยึดความเข้าใจอันดีของ Ethoca เกี่ยวกับการประมวลผลการปฏิเสธการชำระเงิน และกฎหลักฐานที่มีน้ำหนัก เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลที่เท่าเทียมกันในระบบนิเวศด้วยการช่วยให้ผู้ค้าสามารถต่อสู้กับการปฏิเสธการชำระเงินเหล่านี้โดยได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานที่มีน้ำหนัก และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากปลายสายสำหรับผู้ออกบัตรซึ่งมักจะได้รับผลกระทบในทางลบจากเรื่องนี้

"ความเชื่อมั่นขอ Ethoca คือแนวทางแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครือข่ายการทำงานร่วมกันทั่วโลกที่เราบุกเบิก เราคือโซลูชันที่แท้จริงเพียงตัวเดียวในการต่อต้านแรงเสียดทานและปัญหาที่กำลังแพร่หลายและประสบการณ์ลบของลูกค้าด้านอีคอมเมิร์ซ" Keith Briscoe หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดและผลิตภัณฑ์ของ Ethoca กล่าว  "เรามุ่งมั่นที่จะขจัดของการปฏิเสธการชำระเงิน 90% ในขณะที่วางรากฐานใหม่สำหรับประสบการณ์การยอมรับการทำธุรกรรม ซึ่งทำให้ลูกค้าที่สุจริตไม่ถูกปฏิเสธ โซลูชันชุดใหม่นี้ทำให้เราก้าวเข้ามาใกล้วิสัยทัศน์ของเราอย่างใกล้ชิด: และสร้างชุดแก้ปัญหาใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกรรมที่หลากหลายรวดเร็ว และระบบข้อมูลอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อทำให้อีคอมเมิร์ซที่ไร้การติดขัดเป็นจริงได้ในที่สุด"

เกี่ยวกับ Ethoca

Ethoca เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันซึ่งช่วยให้ผู้ออกบัตร ผู้ค้าอีคอมเมิร์ซและธุรกิจออนไลน์เพิ่มการยอมรับบัตร หยุดการฉ้อโกงมากขึ้น กู้คืนรายได้ที่หายไป และลดการปฏิเสธการชำระเงินจากการฉ้อโกงและข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริการลูกค้าผ่าน โดยการใช้ Ethoca Network นี่เป็นครั้งแรกและที่เดียวในอุตสาหกรรมที่กำลังอุดช่องว่าง ระหว่างผู้ออกบัตรกับผู้ค้า ความสามารถพิเศษนี้สามารถแก้ปัญหาความสับสนและการฉ้อโกงของลูกค้าได้ในแบบเรียลไทม์

ชุดบริการของเราช่วยเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ค้ามากกว่า 5,400 รายในกว่า 40 ประเทศ และผู้ออกบัตรกว่า 585 รายใน 20 ประเทศ 8 ในสิบแบรนด์อีคอมเมิร์ซในอเมริกาเหนือ ผู้ออกบัตร 14 ใน 20 บริษัท ในอเมริกาเหนือ และ 6 ในสิบอันดับแรกของบริษัทผู้ออกบัตรในสหราชอาณาจักรใช้บริการโซลูชันและเครือข่ายของ

1 จาก Javelin – บทความ Future Proofing Card Authorization, 2015.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบนbusinesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20180315005438/en/

สำหรับสื่อ:
Ethoca
Keith Briscoe, +1-416-312-8105
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
keith.briscoe@ethoca.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.