Category: General News Logo
Posted Feb 26, 2018 22:34 (GMT +7)


โครงการ Green Banking ของ RENAC: ผู้ชนะเลิศรายการ Innovationspreis für Klima und Umwelt (รางวัลนวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม)

เบอร์ลิน--(BUSINESS WIRE)--26  2018

โครงการ Green Banking - Capacity Building on Green Energy and Climate Finance ของ Renewables Academy AG (RENAC) ชนะรางวัล the Innovationspreis für Klima und Umwelt (IKU)  จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งเยอรมนี กระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอาคารและความปลอดภัยนิวเคลียร์ (BMUB) และสหพันธ์อุตสาหกรรมเยอรมัน (BDI) รางวัล IKU เป็นรางวัลสำหรับความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยปกป้องสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมขณะที่มีส่วนร่วมสำคัญในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ

Green Bankingเป็นโครงการทุนการศึกษาสามปีที่ให้ความรู้และสร้างความสามารถด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ไทย และเวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเอกชนและของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือที่สนใจในการจัดหาพลังงานโครงการพลังงานสีเขียวจะได้รับความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีแผนการทางการเงินการประเมินความเสี่ยงมาตรการบรรเทาผลกระทบและการเข้าถึงกองทุนสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ (international Climate Funds) Green Bankingดำเนินการโดย RENAC ภายใต้การริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศของเยอรมัน International Climate Initiative (IKI) ด้วยการสนับสนุนของ BMUB

การเปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Green Banking  ที่จะเกิดขึ้นในปี 2018 เปิดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2018 ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมการประชุมตัวแทนจากการประชุม Business-to-Business (B2B) ในเยอรมนี การสัมมนา Train-the-Trainer ที่ RENAC's Training Center ในกรุงเบอร์ลิน รวมทั้งโครงการ Green Finance Specialist (GFS) GFS ให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อการเงินสีเขียวผ่านการฝึกอบรมแบบออนไลน์ 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมแบบใกล้ชิด 3 วัน โปรแกรมนี้ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน Finance Accreditation Agency ที่มีชื่อเสียงในเดือนธันวาคม2017

คณะกรรมการของ IKU ประกอบด้วยผู้ที่มีชื่อเสียงระดับสูง 13 คนที่มาจากอุตสาหกรรมสื่อ องค์กรทางการเมือง และสถาบันวิจัย การตัดสินใจขั้นสุดท้ายของพวกเขาได้มาจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งของแอ็พพลิเคชันที่ดำเนินการโดยสถาบัน Fraunhofer Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI องค์กรส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของคณะกรรมการ ได้แก่ Potsdam Institute for Climate Impact Research, ZD, Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology และ Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

RENAC ซึ่งตั้งอยู่ในเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการฝึกอบรมและการเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่Green Banking’s website.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20180225005018/en/

Renewables Academy AG (RENAC)
Elena Cantos
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
cantos@renac.de
49(0)30-526 895 8 - 70

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.