Category: General News
Posted Dec 4, 2006 19:21 (GMT +7)


"สำนักกฎหมาย Kohn, Swift & Graf, P.C. เผย การดำเนินคดีกลุ่มเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากการประกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ได้ข้อยุติแล้ว"

"
ฟิลาเดลเฟีย?(บิสิเนส ไวร์)?27 พ.ย. 2549
สำนักกฎหมาย Kohn, Swift & Graf, P.C. ประกาศว่า การฟ้องร้องบริษัท Assicurazioni Generali S.p.A. ในคดีการประกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust Insurance Litigation) หมายเลขคดี 1374 ที่ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐ ในเขตนิวยอร์กใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ข้อยุติแล้ว โดยมีคู่กรณี คือ Assicurazioni Generali S.p.A. และบุคคลที่ถือประกันของบริษัท Generali ในช่วงที่พวกเขาถูกนาซีข่มเหงรังแก
?นี่จะเป็นโอกาสให้หลายๆ คนได้รับเงินสะสมที่เป็นสิทธิ์ของพวกเขาและครอบครัว? โรเบิร์ต สวิฟท์ กล่าว โดยเขาเป็นหนึ่งในทนายโจทก์ผู้มีส่วนร่วมกับการยื่นฟ้อง Generali ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) มาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี
ทั้งนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับบุคคลเหล่านี้หรือบรรพบุรุษของพวกเขาผู้ซื้อประกันของบริษัท Generali ในระหว่างพ.ศ. 2463 - 2488 และผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าของกรมธรรม์หรือเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ที่ถูกบังคับใช้ทันทีก่อนที่จะถูกข่มเหงรังแกโดยพวกนาซีหรือพันธมิตร นายสวิฟท์กล่าวต่อว่า ?ผู้คนเหล่านี้จำนวนมากถูกกลั่นแกล้งด้วยสาเหตุทางศาสนา ภูมิหลังทางเชื้อชาติ เพศ หรือความเชื่อทางการเมือง ซึ่งได้แก่ ชาวยิว โรมัน เหล่านิกายพยานพระยะโฮวา (Jehovah's Witnesses) นักโทษทางการเมือง และชาวรักร่วมเพศ เป็นต้น? จุดอ่อนที่สำคัญข้อหนึ่งของการยุติคดีความนี้คือ หาก Generali ได้ชดเชยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามกรมธรรม์ไปแล้ว Generali ไม่จำเป็นต้องชดเชยความเสียหายอีก
ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์ขึ้นแล้วโดยศาลจะเป็นผู้ดูแล ถ้าต้องการเข้าร่วมการพิจารณายุติคดีความนี้ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-866-217-4455 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อขอหมายและแบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM เพื่อดาวน์โหลดหมายและแบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิ์ และส่งจดหมายลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2550 ไปที่
Assicurazioni Generali S.p.A.
Policy Information Center
Piazza Duca Degli Abruzzi, 2
34132 Trieste, Italy
?ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการพิจารณายุติคดีนี้ ไม่จำเป็นต้องมีกรรมธรรม์ประกันภัย หากบุคคลหรือครอบครัวเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ ก็สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้? นายสวิฟท์ อธิบาย
แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิ์จะผ่านกระบวนการและได้รับเงินสะสม โดยใช้ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างสิทธิ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการนานาชาติด้านการอ้างสิทธิ์การประกันในยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (ICHEIC) ข้อยุตินี้รวมถึงการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้ได้รับจาก ICHEIC ซึ่งยังไม่เคยผ่านกระบวนการมาก่อน รวมถึงการอ้างสิทธิ์ใหม่ๆ การอ้างสิทธิ์ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจะผ่านกระบวนการโดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเงิน แต่ได้มีการตั้งค่าชดเชยขั้นต่ำไว้ที่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการอ้างสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาคดีเพื่อพิจารณาอนุมัติข้อยุติเป็นครั้งสุดท้าย จะมีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2550 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดีหมายเลข 15D ศาลแห่งสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ 500 เพิร์ล สตรีท เมืองนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 10007 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ติดต่อ: ตัวแทนสำนักกฎหมาย Kohn, Swift & Graf, P.C.
Anya Verkhovskaya
Senior Vice President
A.B. Data, Ltd.
Notice Administrator
414-963-6441
info@abdatalawserve.com "

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.