หนทางใหม่สู่การแก้ปัญหาโลกร้อนและบรรเทาภัยแล้ง

Category: General News
Posted Jun 10, 2015 08:16 (GMT +7)

"
ชิคาโก--(บิสิเนส ไวร์)--29 พ.ค. 2558
นำเสนอโดย TheOxygenFactory.net ในเครือ Krebs & Sisler, LP
ในสิทธิบัตรเลขที่ Patent # 8,673,619 นั้น ทางเว็บไซต์ TheOxygenFactory.net ได้สรุปใจความสำคัญของกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งแปลงก๊าซ CO2 เป็นก๊าซคาร์บอนและออกซิเจน และทำให้น้ำสะอาด โดยในกระบวนการดังกล่าวนั้น ก๊าซคาร์บอนจะถูกแปลงเป็นชีวมวลด้วยกระบวนการเมตาบอลิซึมของไซยาโนแบคทีเรียอย่างสาหร่ายเกลียวทอง เมื่อได้รับแสงที่อยู่ในสเปกตรัมที่คนสามารถมองเห็นได้ ไซยาโนแบคทีเรียสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยอาศัยแสงไฟจากหลอด LED และการอิ่มตัวของ CO2 ในกระแสน้ำลึก องค์ประกอบต่างๆทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์รวมถึงพิษจากสารเคมี ล้วนถูกแปลงเป็นสารประกอบในกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งทำให้เกิดออกซิเจน จากนั้นจะถูกดูดซึม (เผาผลาญ) ในชีวมวลตระกูลสาหร่ายขนาดเล็กที่จะถูกเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตต่อไป หลังจากนั้นชีวมวลดังกล่าวอาจถูกทำให้แห้งและเผาไหม้ซ้ำไปซ้ำมาในกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด
TheOxygenFactory.net ระบุว่า การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้เมืองใหญ่อย่างลอสแองเจลิสสามารถตอบสนองความต้องการน้ำในพื้นที่ได้ ด้วยการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล ทำให้ไม่ต้องดึงน้ำบาดาลที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรในภาคกลางของแคลิฟอร์เนียมาใช้ นอกจากนี้ การมีออกซิเจนและน้ำสะอาดอย่างเหลือเฟือจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกมากมาย อาทิ ช่วยลดความต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ขจัดปัญหาการกำจัดของเสียจากนิวเคลียร์ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ (เช่นที่ฟุกุชิมะ เชอร์โนบิล เกาะทรีไมล์) และสนับสนุนการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมเพื่อสันติ มิใช่เพื่อการทหาร (รับชมเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ได้ที่ Why? [http://www.theoxygenfactory.net/why/])
-0- *T เทคโนโลยีใหม่เพื่อการสาธิต 3 กระบวนการเสริม เงินทุนและค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ระดับการดำเนินงาน ในการดำเนินงาน 1 ปี ในการพัฒนา กระบวนการเผาไหม้ออกซิเจนในหม้อไอน้ำแบบ $150,000,000 ถึง 2.5 ปี 50 ถึง 350 เมกะวัตต์ ไอเสียควบแน่น โดยไม่มีเครื่องบดย่อยถ่านหิน $300,000,000 ไม่มีเครื่องดักจับกำมะถัน ไม่มีเครื่องตกตะกอน ไฟฟ้าสถิต ไม่มีปล่องควัน ไม่มีการปล่อยก๊าซ CO2 หากก๊าซ CO2 ถูกรีไซเคิลด้วยกระบวนการที่ 3 (ด้านล่าง) การอบแห้งแบบหมุน: ทำความร้อนด้วย $10,000,000 1.5 ปี ถ่านหินแห้ง 10,000 ตันต่อ 24 ชั่วโมง ความต้านทานไฟฟ้า เพื่อทำให้ถ่านหินหรือ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า off-peak ชีวมวลแห้ง โดยมีความชื้นต่ำกว่า 3% ~10 ชั่วโมงต่อวัน การรีไซเคิลก๊าซ CO2 โดย $10,000,000 ถึง 1.5 ปี รีไซเคิลก๊าซ CO2 ปริมาณ 1,000 ถึง กระบวนการผลิตพลังงานทดแทนตามสิทธิบัตร $30,000,000 3,000 ตันต่อวัน เพื่อแปลงเป็นชีวมวล U.S. Patent # 8,673,619 และออกซิเจน *T
www.TheOxygenFactory.net
www.KrebsandSislerLP.com
ติดต่อ:
TheOxygenFactory.net
Bill Krebs
โทร. (312) 236-9724"

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.