Logo

Macrogen ความสำเร็จของการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

Category: Biomedical
Posted Nov 29, 2019 02:04 (GMT +7)

• กลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงจะทำการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับพัฒนาและปรับวิธีการวินิจฉัยให้เหมาะสม

• กลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงชุดที่ 2 จำนวน 10,000 คนจะส่งออกมาในต้นปีหน้า

กรุงโซล เกาหลีใต้--(BUSINESS WIRE)--29 พฤศจิกายน 2562

ทีมวิจัยร่วมจากโรงพยาบาลบุนดัง มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล และ Macrogen (www.macrogen.com) (KOSDAQ: 038290) เปิดตัวฐานข้อมูลชาติพันธุ์อ้างอิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (NARD, https://nard.macrogen.com/) โดยผลการศึกษาได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Genome Medicine

https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-019-0677-z

NARD เป็นที่รู้จัก​ในฐานะของมีค่า​และน้ำมันหอมระเหยซึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าอดัมเป็น​ผู้​รวบรวมจากดอกไม้ในสวนแห่งเอเดน ทีมวิจัยต้องการที่จะเน้นย้ำความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงนี้ จึงได้ตั้งชื่อว่า NARD 

NARD ประกอบด้วยข้อมูลการหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมทั้งหมดและข้อมูลการผ่าเหล่าระดับยีนจาก 1,779 คน ซึ่งประกอบไปด้วยชาวเกาหลี 850 คน มองโกเลีย 384 คน ญี่ปุ่น 396 คน จีน 91 คน และฮ่องกง 58 คน นี่คือกลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอธิบายลักษณะประชากรในประเทศเกาหลีใต้ มองโกเลีย จีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ NARD ยังวิเคราะห์กลุ่มยีนในเซลล์ของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือแม่นยำกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ทั่วโลก

กลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงนี้ก่อตัวมาจาก Haplotype Reference Consortium ซึ่งรู้จักกันในฐานะกลุ่มชาติพันธุ์สาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเชื้อชาติยุโรป มีเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นข้อมูลกลุ่มยีนจากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และด้วยจำนวนข้อมูลที่ไม่เพียงพอนี้เองทำให้ความถูกต้องมีน้อยเมื่อทำการศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงในจีโนม (GWAS) แก่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นการรวมกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนี้จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญมาก

ทีมวิจัย NARD จะทำการปรับปรุงความถูกต้องของเทคนิคการประเมินค่าสูญหายใน GWAS และทำหน้าที่สำคัญในการคาดคะเนโรคบนพื้นฐานของโมเดล polygenic risk scores (PRS)

PRS สามารถคาดคะเนการเกิดโรคได้โดยอนุมานจากเทคนิคการประเมินค่าสูญหาย ไปจนถึงการระบุตำแหน่งของยีนกว่าร้อยแห่งที่อาจก่อให้เกิดโรคและเพิ่มความเสี่ยงแก่การเกิดโรค อีกนัยหนึ่ง หากความถูกต้องของผลการประเมินค่าสูญหายโดยใช้กลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงชุดใหญ่อยู่ในระดับสูง ผลความถูกต้องของ PRS ก็จะสูงตามด้วย

ทีมวิจัยระบุว่า ในครั้งแรกนั้นแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงสร้างกลุ่มยีนที่ต่างกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว โครงสร้างกลุ่มยีนของชาวเกาหลีโดดเด่นชัดเจนจากชาวเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออื่น ๆ ผลเหล่านี้นำมาซึ่งความต้องการสร้างกลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิง ไม่เพียงแต่เพื่อสำหรับทวีปเท่านั้น แต่สำหรับแต่ละประเทศด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผลทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการและความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงในเกาหลี

ศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ Jeong-Sun Seo แห่งโรงพยาบาลบุนดัง มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ให้ความเห็นว่า “การศึกษานี้ไม่เพียงแต่ระบุลักษณะยีนของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ยังประสบผลสำเร็จในการสร้างกลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความถูกต้องเหมือนกันทั่วโลก เราจะเปิดตัวกลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงชุดที่ 2 จำนวน 10,000 คนภายในต้นปีหน้า ดังนั้น กลุ่มชาติพันธุ์อ้างอิงทั้ง 2 ชุด จะทำหน้าที่ค้นหายีนที่ก่อให้เกิดโรคในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและคาดคะเนโรคต่าง ๆ”

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อเราเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์

Macrogen Inc.

Hyun-Ah Lee, +82-2-2180-7029

pr@macrogen.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.