สัมมนา ?The Future of Online Advertising? นำคุณสู่โลกอนาคตของธุรกิจโฆษณาออนไลน์

Category: Advertising
Posted Aug 15, 2006 15:11 (GMT +7)

"
กรุงเทพฯ--(ไทยบิสิเนสนิวส์)--10 สิงหาคม 2549
Globlet Co., Ltd. และ Thaihosting Communication Co.,Ltd. ร่วมกันจัดสัมมนา ?The Future of Online Advertising? นำคุณสู่โลกอนาคตของธุรกิจโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) ที่มาแรงที่สุดในโลกธุรกิจขณะนี้ พบกับหลากหลายรูปแบบของการโฆษณาสินค้าและบริการออนไลน์ที่ครอบคลุมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เช่น Search Engine Marketing, Rich Media Advertising, Email Marketing และอื่นๆอีกหลากหลายรูปแบบ เปิดโลกทัศน์ของการโฆษณาในรูปแบบใหม่ด้วยวิธีการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักต่อลูกค้าทั่วโลกได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ขยายช่องการทำการตลาดแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตาจากนักโฆษณาทั่วโลกในปัจจุบัน บรรยายโดยวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศไทย
- ผศ.ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ใน 10 อาจารย์ MBA ที่นิสิต/นักศึกษาอยากเรียนด้วยมากที่สุด วิทยากรและคอลัมนิสต์ประจำรายการ Modern Biz ทางสถานีโทรทัศน์ Modernnine TV (ช่อง 9 อสมท.) และนิตยสารรายเดือน 4P Marketing ในเครือ BrandAge
- คุณพรทิพย์ กองชุน ตัวแทนของ Google, Inc. ประจำประเทศไทย (Thailand - Country Consultant)
- คุณจตุพล ทานาฤทัย CEO ของ Globlet Co., Ltd. บริษัทผู้นำในประเทศไทยทางด้าน Online Advertising และ Search Engine Marketing และทีมงานของบริษัทได้รับ Google Advertising Professional จำนวน 3 คน
สัมมนาจัดขึ้น วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2549 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารศศปาฐศาลา ศศินทร์ ฮอล 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ http://www.globlet.com/seminars/online_advertising.html
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท โกลเบลท จำกัด
ติดต่อ คุณพิมพา กมลนาวิน (นก)
โทร 02-663-2050-1, 02-663-0104, 02-258-5820 และ 05-059-3326
อีเมล์ contact@globlet.com "

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.