Logo

ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกของเวียดนาม: การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ยังเป็นถามคำที่รัฐบาลต้องหาคำตอบเพื่อแก้ไขปัญหา ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น กล่าว

Category: Finance
Posted May 14, 2020 20:19 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--14 พ.ค. 2563

ถึงแม้ว่าเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกในช่วงทศวรรษ 1980 จะกลายมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบการตลาด และที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในปัจจุบัน แต่ความจริงที่ว่าประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (หรือ 69,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562) ซึ่งถือเป็นเพียงหนึ่งในสี่ของมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ (260,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) แสดงให้เห็นถึงปัญหาเชิงกลยุทธ์หลายประการต่อการพัฒนาของเวียดนาม ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่นกล่าวไว้เช่นนั้นในรายงาน ห่วงโซ่มูลค่าโลกในอาเซียน: เวียดนาม หรือ Global Value Chains in ASEAN: Viet Nam [https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper11/] ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้ววันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20200513005939/en/

"Global Value Chains in ASEAN – Paper 11: Viet Nam" is available on AJC website. (Graphic: Business Wire)

รายงาน "Global Value Chains in ASEAN – Paper 11: Viet Nam"ตีพิมพ์แล้วบนเว็บ . (ภาพ: Business Wire)

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจำนวนมาก (FDI) โดยเฉพาะในด้านการแปรรูปเพื่อการส่งออกในเวียดนาม ย่อมหมายความว่า ประเทศเวียดนามได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก แต่ถึงแม้ว่าการส่งออกโดยรวมของเวียดนามจะเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนของการส่งออกที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าภายในประเทศ (หมายถึง มูลค่าเพิ่มที่สร้างขึ้นในประเทศสำหรับการส่งออกของเวียดนาม) ต่อเศรษฐกิจของประเทศยังมีขนาดต่ำ โดยคิดเป็นเพียงร้อยละ 12 ของ GDP เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอาเซียนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 33

ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อเศรษฐกิจและการส่งออกขึ้นอยู่กับโครงสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจเวียดนาม ซึ่งสำหรับภาครอง (ด้านการผลิต) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบได้แสดงผลที่มีการทวีคูณขนาดใหญ่ การทวีคูณผลกระทบที่มากขึ้น ก็จะหมายถึงการคาดหวังผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก หรือ Global value chains (GVCs) ของเวียดนามเป็นตัวระบุระดับที่ประเทศมีส่วนร่วมในเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยในช่วงระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนแบ่งของการมีส่วนร่วมของต่างประเทศในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกจากเวียดนามผันผวนอยู่ระหว่างร้อยละ 23 ถึง ร้อยละ 42 ก่อนที่จะมาทรงตัวที่ร้อยละ 32 ถึง 33  ในเวลานั้นสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี และจีนได้กลายเป็นผู้ส่งออกระดับกลางที่สำคัญไปยังประเทศอาเซียน และโดยการร่วมกับญี่ปุ่นพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกของเวียดนาม และมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการส่งออกโดยรวมของเวียดนาม สิ่งที่แตกต่างจากประเทศอาเซียนอื่น ๆ คือความสำคัญสัมพัทธ์ของปัจจัยการผลิตนำเข้าจากญี่ปุ่นและการใช้การใช้ปัจจัยการผลิตในการส่งออกของเวียดนามยังคงอยู่ที่ระดับสูง (ร้อยละ 7 ของการส่งออกทั้งหมด) ในขณะที่ประเทศอาเซียนอื่น ๆ ความสำคัญในด้านนี้ลดต่ำลงอยู่ตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงของอัตราการมีส่วนร่วมของ GVC ของเวียดนามส่วนใหญ่เกิดจากส่วนต้นน้ำของห่วงโซ่ (เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิต) มากกว่าจะเป็นที่ส่วนปลายน้ำ ซึ่งก็เป็นส่วนที่โดดเด่นมาตั้งแต่ปี 2533 โดยถึงแม้ว่าประเทศจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ ห่วงโซ่ที่สร้างขึ้นภายในภูมิภาคอาเซียน (ห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาค) กลับยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียน

มีความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเติบโตของการมีส่วนร่วมของเวียดนามใน GVC และทั้งสองสิ่งนี้ต่างสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจ โดยได้รับการพิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าการมีส่วนร่วมของ GVC นั้นเกี่ยวข้องกับโอกาสสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น

เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เวียดนามควรปรับปรุงกรอบกฎหมายและขั้นตอนการบริหารเพื่อช่วยให้ภาคภายในประเทศรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและติดตามการปฏิรูปทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โด่ย เหมย" เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจำนวนมาก พร้อม ๆ ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200513005939/en/

ติดต่อ:

Tomoko Miyauchi

เว็บไซต์: https://www.asean.or.jp/en/

อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.