Logo

4 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ร่วมใจ ลงพื้นที่ ศรีราชา กบินนทร์บุรี ลำพูน แม่สอด มอบของกินของใช้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด

Category: Advertising
Posted Jun 5, 2020 17:19 (GMT +7)

กรุงเทพฯ--(THAI BUSINESS NEWS)--5 มิถุนายน 2563

imgสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย สวนอุตสาหกรรมศรีราชา สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรมลำพูน และสวนอุตสาหกรรมแม่สอด จึงต้องการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน โดยลงพื้นที่ไปมอบ “ถุงปันสุข” ที่บรรจุชุดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ ปลากระป๋องซื่อสัตย์ รวมทั้งของใช้จำเป็น ให้กับหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และชุมชน เพื่อนำไปบริหารจัดการและส่งมอบให้กับผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยสวนอุตสาหกรรมศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่งมอบถุงปันสุขให้กับกองทุนชลบุรีต้องรอด เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี ชุมชนรอบเครือสหพัฒน์ ศรีราชา หน่วยงานราชการ กรมโยธาธิการผังเมือง และประชาชนทั่วไป

สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบถุงปันสุขให้กับจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล กำนันในเขตพื้นที่รอบเครือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแดง

สวนอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบถุงปันสุขให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลเวียงยอง สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลป่าซาง

สวนอุตสาหกรรมแม่สอด จังหวัดตาก ส่งมอบถุงปันสุขให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา และยังได้จัดบรรยายเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการให้แก่พนักงานไทย-เมียนมา

สำหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ดังกล่าว นับเป็นธุรกิจหนึ่งภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโนบายดังกล่าวมาโดยตลอด รวมถึงการจัดกิจกรรมมอบถุงปันสุขในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.