Logo

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น กล่าวว่ามีการค้นพบศักยภาพการส่งออกของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในอาเซียนโดยใช้รูปแบบใหม่ของการค้า

Category: Technology
Posted Apr 10, 2020 21:04 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)-- 10 เมษายน 2562

การผลิตเพื่อการขยายสู่ตลาดต่างประเทศโดยไม่ถือหุ้นโดยตรง หรือ non-equity modes  (NEMs) กำลังเพิ่มขึ้นทั้งในสปป. ลาวและพม่า ซึ่งถูกสะท้อนให้เห็นจากการใช้การค้ารูปแบบใหม่นี้เป็นวิธีการส่งออกของทั้งสองประเทศ  มีการประมาณการว่าสปป. ลาวมีมูลค่าส่งออกเป็นจำนวน 274 ล้านเหรียญสหรัฐในเครื่องจักรไฟฟ้า และอีก 132 ล้านเหรียญสหรัฐในเครื่องนุ่งห่ม ส่วนที่พม่ามีการประมาณมูลค่าส่งออกเครื่องนุ่งห่มประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของการส่งออกเครื่องนุ่งห่มจากพม่าทั้งหมดมาจากวิธี NEM ทั้งนี้ข้อมูลได้จากการอ้างอิงรายงานใหม่ของศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น ที่เกี่ยวกับ  NEMs ชื่อว่า (การขยายสู่ตลาดต่างประเทศโดยไม่ถือหุ้นโดยตรงในอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ Non-Equity Modes of Trade in ASEAN: Lao People’s Democratic Republic; และการขยายสู่ตลาดต่างประเทศโดยไม่ถือหุ้นโดยตรงในอาเซียน: พม่า หรือ Non-Equity Modes of Trade in ASEAN: Myanmar)

รายงานได้ถูกเผยแพร่ในวันนี้ในเวลาเดียวกัน [https://www.asean.or.jp/en/trade-info/nem_papers/])

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20200409005886/en/

"Non-Equity Modes of Trade in ASEAN: Lao People’s Democratic Republic" and "Non-Equity Modes of Trade in ASEAN: Myanmar" are downloadable from the AJC Website. (Graphic: Business Wire)

สามารถดาวน์โหลดรายงานการขยายสู่ตลาดต่างประเทศโดยไม่ถือหุ้นโดยตรงในอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ Non-Equity Modes of Trade in ASEAN: Lao People’s Democratic Republic; และรายงานการขยายสู่ตลาดต่างประเทศโดยไม่ถือหุ้นโดยตรงในอาเซียน: พม่า หรือ Non-Equity Modes of Trade in ASEAN: Myanmar ได้ที่เว็บไซต์ของ AJC (กราฟิก: Business Wire)

บริษัทของทั้งสองประเทศอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการใช้วิธี NEMs โดยใช้การรับเหมาช่วง การใช้สัญญาการจัดการและแฟรนไชส์ เป็นต้น

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ส่งออกและการจ้างงานในธุรกิจ NEM มากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการรับเหมาช่วง โดยทั่วไปโรงแรมนานาชาติจะดำเนินการในประเทศเหล่านี้ผ่านสัญญาการจัดการหรือข้อตกลงแฟรนไชส์

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการจ้างจากภายนอก หรือ The information technology-business process outsourcing (IT-BPO) เป็นอุตสาหกรรมใหม่และมีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างมาก และเนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูง รัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเครือข่ายการสื่อสารเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต

ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด หรือ  least developed countries (LDCs) เหล่านี้ ควรใช้ประโยชน์จากโอกาสที่บรรษัทข้ามชาติ หรือ transnational corporations (TNCs) เสนอให้ เมื่อได้รับข้อเสนอเอาท์ซอร์สให้เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าหรือบริการหรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตไปยังประเทศนั้น ๆ

บริษัทด้าน NEM กำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ เพราะ บรรษัทข้ามชาติ หรือ TNCs สามารถยกเลิกสัญญาได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณภาพของบริการหรือสินค้าที่จัดหาไม่ตรงตามมาตรฐานของพวกเขา หรือเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่แข่งรายอื่นที่มาจากประเทศอื่น ๆ

รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน NEM เพื่อให้บริษัทในท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากการผนึกกำลังทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยบรรษัทข้ามชาติอย่างเหมาะสม เนื่องจากการแข่งขันที่สูงบีบบังคับให้บรรษัทข้ามชาติต้องทำการปรับคุณภาพและราคาของซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการยกระดับแรงงานและปรับปรุงสภาพการลงทุนแล้ว รัฐบาลควรสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไป และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาเช่นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัท NEM ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและประสานงานกับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกได้อย่างทันการแข่งขันตลาด และเพื่ออัพเกรดบริษัทของพวกเขาอีกด้วย

รัฐบาลของทั้งสองประเทศควรพิจารณาดำเนินการและเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลสำหรับบริษัท NEM ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัท NEM เหล่านี้สามารถส่งออก ขยายการจ้างงาน และอัพเกรดเทคโนโลยีของตนเองได้

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200409005886/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre

Tomoko Miyauchi

เว็บไซต์: www.asean.or.jp/en/

อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.