Logo

รางวัล GCSA 2020 มอบให้แด่ผู้ที่สร้างความยั่งยืนเพื่อโลกของเรา

Category: Energy
Posted May 22, 2020 16:19 (GMT +7)

เปิดให้เข้าร่วมเสนอชื่อรับรางวัลองค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนนานาชาติ (Global Corporate Sustainability Awards - GCSA) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ไทเป, ไต้หวัน--(BUSINESS WIRE)--วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 - หลากหลายบริษัทในระดับนานาชาติทั่วโลก ที่ได้ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ถึงเวลาแล้วที่จะได้มีโอกาสที่จะได้รับการจารึกและประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้ โดยเข้าร่วมการมอบรางวัลการองค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนนานาชาติ หรือ Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) ประจำปี ค.ศ. 2020

สำหรับงานมอบรางวัล GCSA 2020 นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030  (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งร่างขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ในปีที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมาย อาทิเช่น ฮิวเล็ตต์ แพ็กการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ จากสหรัฐอเมริกา, ซีเมนส์จากเยอรมัน, เอซุสเทคจากไต้หวัน, จีเอสบีจากประเทศไทย, พีที วาล์ว อินโดนีเซีย ทีบีเค จาก อินโดนีเซีย และ จานาจาลจากอินเดีย เป็นต้น  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากหลายภาคส่วน อาทิ ตัวแทนจากภาครัฐ, ภาคการศึกษา และ ภาคเอกชน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล GCSA มีทั้งหมด 4 ข้อ โดยอาศัยแนวทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย

1. ประชาสัมพันธ์หลักการและข้อปฏิบัติแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้รับรู้วงกว้าง

2. ส่งเสริมให้องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

3. ส่งเสริมให้องค์กรจัดทำและเผยแพร่รายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, สังคมและการปกครอง ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง เพื่อส่งแรงกระเพื่อมในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่สังคมในวงกว้าง

4. ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป ได้มีความตั้งใจอุทิศตนเพื่อสร้างพลังด้านบวก เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม

การมอบรางวัล GCSA มี 3 ประเภทหลัก ดังนี้ รางวัลความเป็นมืออาชีพยอดเยี่ยม, รางวัลการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม และ รางวัลผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

รางวัลความเป็นมืออาชีพยอดเยี่ยม : มอบให้แก่บุคคลทั่วไปที่ได้อุทิศตนเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรที่สังกัด โดยเปิดโอกาสผู้เข้าร่วมเสนอชื่อมาจากหลายภาคส่วน อาทิ ข้าราชการในภาครัฐ, พนักงานบริษัทในองค์กรเอกชน หรือ นักวิชาการจากภาคการศึกษา เป็นต้น

รางวัลการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม : มอบให้แก่องค์กรต่างๆ ที่จัดทำรายงานเปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และ โปร่งใส

รางวัลผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม : มอบให้แก่องค์กรธุรกิจที่ริเริ่มปฏิบัติงานในโครงการทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2020 และจะปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 สิงหาคม 2020 การประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจะประกาศในวันที่ 4 ตุลาคม 2020 และจะมีการจัดงานมอบรางวัลในวันที่ 18  พฤศจิกายน 2020 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในงานสัมนาองค์กรการพัฒนาอย่างยั่งยืนนานาชาติ (Global Corporate Sustainability Forum - GCSF) ณ กรุงไทเป , ไต้หวัน

รายละเอียดเพิ่มเติมงานมอบรางวัล  GCSA 2020  กรุณาดูได้ที่ https://bit.ly/2xM22i2

ประวัติย่อของสถาบันความยั่งยืนด้านพลังงานไต้หวัน (Taiwan Institute for Sustainable Energy - TAISE)

TAISE ก่อตั้งและได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานความยั่งยืนด้านพลังงานในปี 2007 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและวิจัยการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานของระบบพลังงานที่ยั่งยืนอีกด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAISE กรุณาดูที่ https://www.taiseen.org.tw/

Media Contact

Kayla Lee

GlobalPR agency

kayla@globalpr.agency

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.