Logo

“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” รวมพลังต้านโควิด-19 จัดโครงการสาดน้ำ (ใจ) ให้ชุมชน พร้อมมอบสิ่งของสนับสนุนการทำงานบุคลากรแพทย์ – เจ้าหน้าที่รัฐ

Category: General News
Posted Apr 30, 2020 19:04 (GMT +7)

กรุงเทพฯ--(THAI BUSINESS NEWS)--30 เมษายน 2563

img“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งต้านโรคโควิด - 19  ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน    จัดโครงการสาดน้ำ (ใจ) ให้ชุมชนนำรถเคลื่อนที่พาแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพประชาชนฟรีถึงหน้าบ้าน  มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมอบอาหาร น้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจล ผ้าเย็น และหน้ากากคลุมหน้า Face Shield เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจคัดกรองประชาชน ในหลายแห่งทั่วประเทศ 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ  ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงระบาดต่อเนื่อง ทั่วประเทศ  บริษัท ฯ และโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ และโรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์  โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน   ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการช่วยเหลือประชาชน มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมในหลายโครงการ

ทั้งนี้ ในส่วนของ มาตรการช่วยเหลือประชาชน ได้จัด “โครงการสาดน้ำ (ใจ) ให้ชุมชน นำรถเคลื่อนที่พาแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพประชาชนถึงหน้าบ้านในระยะ 20 กิโลเมตร  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งบริการรับ - ส่งผู้ป่วยฟรีในช่วงเวลาเคอร์ฟิว และโครงการกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน โดยไม่เสียค่าเดินทาง

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัด โครงการตรวจ Covid -19 ฟรี ให้พี่ๆ Taxi Hero” มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ขับรถแท็กซี่สามารถเข้ามารับบริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Drive Thru ของโรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโรงพยาบาลจะให้สิทธิ์ 10 คน ต่อวัน  เป็นการช่วยแบ่งเบาปริมาณคนไข้ที่เข้าไปรับการตรวจกับโรงพยาบาลรัฐได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผู้ขับรถแท็กซี่เข้ามารับบริการจำนวน 100 คน

สำหรับ มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  นำโดยผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือ เดินสายมอบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจล ผ้าเย็น และหน้ากากคลุมหน้า  Face Shield  เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจคัดกรองประชาชนในหลายแห่งทั่วประเทศ 

“ในช่วงเวลานี้ การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ดูจะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุด แต่หากคนในบ้านป่วย คำถามที่เกิดขึ้นคือ จะทำอย่างไรในช่วงที่การเดินทางออกจากบ้านมีข้อจำกัด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการสาดน้ำ (ใจ) ให้ชุมชน โดยนำแพทย์ไปตรวจสุขภาพประชาชนถึงหน้าบ้าน รวมไปถึงอีกหลายกิจกรรมที่มุ่งสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหน้าด่านสำคัญในการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นกำลังหลักในการต่อสู้กับโรคโควิด - 19  ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกคน จะทำให้สามารถก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกัน” ดร.สาธิต กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.