Logo

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดตัวระบบสร้างการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสารอาหาร

Category: General News
Posted May 14, 2020 20:19 (GMT +7)

หนึ่งในบริษัทด้านอาหารแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ทำเรื่องนี้

บริษัทจำนวนเก้าแห่งในเจ็ดประเทศเริ่มประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--14 พ.ค. 2563

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ  (“ Ajinomoto Co. ”) จะเริ่มดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงโภชนาการทั่วโลก โดยในวันที่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้เริ่มการเปิดตัวของระบบรวบรวมข้อมูลโภชนาการของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ  หรือ Ajinomoto Group Nutrient Profiling System for Products  (“ ANPS-P”) ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นวิธีการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ซุปผงและอาหารแช่แข็ง โดย ANPS-P จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประมาณ 500 รายการของบริษัทในกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะเก้าแห่งในเจ็ดประเทศ ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น ได้แก่ (Ajinomoto Co. , Inc. , Ajinomoto AGF, Inc. , Ajinomoto Frozen Foods Co. , Inc. , AJINOMOTO CO. (ประเทศไทย) LTD., AJINOMOTO VIETNAM CO., LTD PT AJINOMOTO INDONESIA, AJINOMOTO PHILIPPINES CORPORATION, Ajinomoto (มาเลเซีย) Berhad และ AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20200513005944/en/

Continuous product improvement through ANPS (Graphic: Business Wire)

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องผ่าน ANPS (กราฟิก: Business Wire)

โลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านโภชนาการที่ขัดแย้งกันเองสองประเด็น กล่าวคือมีคนมากกว่า 2 พันล้านคนที่เผชิญความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอันเป็นผลมาจากการเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินเนื่องมาจากปริมาณสารอาหารที่มากเกินไป1 แต่ในขณะเดียวกันอาหารของพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีโปรตีน ผัก เส้นใยอาหารและสารอาหารอื่น ๆ ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคที่จะกินอาหารที่สมดุลได้ทุกวันตามความรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็น ปัจจุบันนี้รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ มีความสนใจทางสาธารณะเพิ่มขึ้นในความพยายามเพื่อการปรับปรุงด้านโภชนาการ

เมื่อคำนึงถึงบริบทในเรื่องนี้ บริษัทอาหารระดับโลกได้พัฒนาและแนะนำระบบ nutrient profiling systems  (“ NPS”) ให้เป็นวิธีการประเมินปริมาณของสารอาหารในอาหารบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงคุณภาพทางโภชนาการในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย  NPS ใช้อัลกอริทึมเฉพาะในการประเมินคุณภาพทางโภชนาการของอาหารโดยคิดเป็นคะแนน (ค่าตัวเลข) เพื่อทำให้สามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หลายชนิดในหมวดหมู่เดียวกัน หรือสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันก่อนและหลังทำการปรุงอีกครั้ง โดยใช้แกนร่วม (common axis) สำหรับการประเมิน

ANPS-P ที่พัฒนาโดยกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ  จะใช้วิธีการให้คะแนนโดยระบบ Health Star Rating ซึ่งเป็นวิธี NPS ที่ใช้เป็นหลักในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระบบนี้ประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ตามปริมาณของสารอาหารแต่ละชนิดที่ไม่ควรบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป (แคลอรี่ น้ำตาลที่ถูกเติมเข้าไป2 โซเดียม  และไขมันอิ่มตัว3) และปริมาณของสารอาหารและกลุ่มอาหารแต่ละชนิดที่ถูกแนะนำให้บริโภคและที่มีแนวโน้มว่าจะปรากฎในอาหารต่ำกว่าเกณฑ์ (โปรตีน ผัก ผลไม้ ถั่ว พืชตระกูลถั่ว และใยอาหาร)

การเริ่มต้นใช้ ANPS-P ช่วยให้เข้าใจปัญหาทางโภชนาการได้ดีขึ้นโดยใช้มาตรฐานทั่วไปในการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ  โดยเมื่อคำนึงถึงมาตรฐานนี้กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะจะทำการปรับปรุงและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งทำให้การลดเกลือและการบริโภคโปรตีนเป็นไปได้ง่าย นอกเหนือไปจากประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสุขภาพของผู้บริโภคแล้ว ในอนาคตข้างหน้ากลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ ยังวางแผนที่จะพัฒนาและแนะนำ NPS สำหรับมื้ออาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนอาหารที่มีสมดุลทางโภชนาการรอบด้าน

ในระหว่างที่บริษัทกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น “บริษัทที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ” เช่นนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจะยังคงมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตที่สะดวกสบายให้แก่ผู้คน และการสนับสนุนการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ สำหรับผู้บริโภค

 1. วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ 2560, องค์การอนามัยโลก (WHO) 2559
 2. หมายถึงน้ำตาลห้าชนิด (ซูโครส กลูโคส ฟรุกโตส แลคโตส และมอลโตส) ที่เติมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร  ไม่ได้รวมถึงน้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (แลคโตสจากนมหรือเศษนม โมโนแซคคาไร์ และ ไดแซคคาไรด์ จากส่วนประกอบของผลไม้ตามธรรมชาติ)
 3. กรดไขมันส่วนใหญ่พบในไขมันสัตว์

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งดำเนินงานโดยมีหลักการของบริษัทที่ว่า “กินดี อยู่ดี” ได้ดำเนินการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกรดอะมิโนในการสนับสนุนชีวิตที่มีสุขภาพดีของผู้คนทั่วโลก เรามุ่งหวังให้เกิดการเติบโตในอนาคตและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการสร้างมูลค่าผ่านทางโซลูชั่นที่ยั่งยืนและนวัตกรรมสำหรับชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีสำนักงานใน 35 ประเทศและภูมิภาค และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2561 มียอดขายอยู่ที่ 1.1274 ล้านล้านเยน (10,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่ www.ajinomoto.com

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200513005944/en/

ติดต่อ:

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (Ajinomoto Co., Inc.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: ที่นี่

Kana Ohyama

aji_globalwebsite@ajinomoto.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.